CV

Gradu Sequenti.nl

Curriculum VitaePERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam:      Rogé Pollen MSc.

Adres:      Burgemeester Conraetzstraat 90 5913 BC Venlo

Mobiel:     06 25 15 05 18

E-mail:     roge@sequenti.nl

Geboren:  19 mei 1972

LinkedIn:  http://nl.linkedin.com/in/rogepollenPROFIEL

Mensen omschrijven mij als een open, vriendelijke en authentieke persoonlijkheid die echter ook zakelijke en harde beslissingen kan nemen indien deze nodig zijn. Dit zal altijd gebeuren onder het motto "hard op de zaak, zacht op de mens". Ik leg gemakkelijk contacten en heb ervaring met veel typen mensen. In relaties zal ik altijd op zoek gaan naar de overeenkomsten, zodat er voor beide partijen winst ontstaat. Ik heb een duidelijke visie op de inrichting van organisaties waarin mensen de belangrijkste rol spelen. Ik geloof in de kracht en creativiteit van mensen die, binnen duidelijke kaders en de visie van een organisatie, vrijgelaten worden in hun denken en doen. Als leider zul je hierop in moeten spelen door je mensen te motiveren en inspireren om maximaal rendement uit hun eigen talent te halen. Ik geloof dat door deze manier van werken mensen boven zichzelf uit kunnen stijgen en dat hierdoor een organisatie een niveau kan bereiken dat op het eerste oog schijnbaar onmogelijk leek.


In 1999 startte ik als freelancer Pantera IT welke in 2001 is overgegaan in 3Dimerce BV. Sindsdien drijf ik de organisatie samen met mijn broer. Na twaalf jaar 3Dimerce, dat vanaf nu onder leiding van mijn broer zijn koers gaat varen, kies ik voor een andere invulling van mijn maatschappelijk ondernemerschap. De ambitie, passie en resultaatgerichtheid blijven hetzelfde. Het samen met anderen creëren van toegevoegde waarde voor mensen blijft mijn doel, dat ik in diverse sectoren tot uiting kan brengen.WERKERVARING

2013 - 2018  Le Deux Cousins V.O.F. - CLERCboutique.com

Online platform voor de verkoop van CLERC uurwerken. Handgemaakte mechanische uurwerken van Zwitserse topkwaliteit. Binnen deze organisatie werk ik samen met mijn neef en medenoprichter. Uurwerken worden online uitgezocht en vervolgens samen met de klant besteld in zwitserland. Hiervoor werken we direct samen met de fabrikant en eigenaar Gerald Clerc. Meer informatie op www.CLERCboutique.com


2013 Stichting Mee Drechtsteden

In een enthousiast Team werk ik samen aan het project "Impuls Onderkant Arbeidsmarkt". Onze uitdaging is om mensen te ondersteunen met het vinden van werk, ondanks het feit dat zij al geruime tijd zeer ver van de arbeidsmarkt afstaan.


Mijn rol is om de creativiteit binnen dit team aan te wakkeren en hen te inspireren om een innovatieve aanpak voor deze uitdaging te kiezen. Verder help ik de teamleden om hun intern ondernemerschapp binnen de Stichting Mee Drechtsteden te ontdekken en te ontplooien.


1999 tot 2012 Ondernemer (Commercieel Manager) 3Dimerce BV

Mijn dagelijkse verantwoordelijkheid was zorg dragen voor het binnenhalen van nieuwe klanten voor 3Dimerce. Ik was tevens verantwoordelijk voor de tevredenheid van de bestaande klanten die wij als team bedienden. In beide gevallen vind ik het belangrijk dat mensen goed geholpen worden en een passende oplossing geboden wordt. Dit kan mijns inziens alleen als je in staat bent om je in te leven in de uitdagingen die de klant heeft. Je kunt zo echt toegevoegde waarde leveren en verkopen wordt dan helpen. Op deze wijze creëer je ambassadeurs voor je bedrijf.


Als ondernemer en eigenaar was ik verantwoordelijk voor de langetermijndoelstellingen en -visie van de organisatie. Ik was het luisterend oor en vertrouwenspersoon voor de medewerkers binnen de 3Dimerce. Het afgelopen jaar hoorde bij mijn functie ook harde maatregelen, zoals kostenbesparing en het ontslag van een aantal van onze medewerkers. Ondanks dat ik dit als een zeer vervelende kant van leidinggeven zie, is alles goed verlopen en heb ik nog steeds goed contact met mijn ex-medewerkers. Hier ben ik erg blij mee en ook trots op.


Binnen 3Dimerce heb ik altijd de eindverantwoording voor de organisatie gehad. Deze heeft in de afgelopen 12 jaar bestaan uit minimaal 10 en maximaal 20 personen intern en een variabel aantal freelancers. Ik ben een generalist in alle facetten van bedrijfsvoering en heb op die wijze ervaring met financiën, administratie, P&O, marketing, etc. Ik ben specialist in verkoop, accountmanagement en netwerken.


 

1996 tot 1999 Programmeur K+V van Alphen

Programmeerwerkzaamheden in een eigen geschreven programmeeromgeving van K+V van Alphen, binnen diverse gemeentelijke belastingdiensten, pensioenfonds en een rekencentrum voor zorgverzekeraars. Ik heb ook de handboeken voor deze programmeeromgeving geschreven en de opleiding van medewerkers binnen deze organisaties voor mijn rekening genomen.OPLEIDINGEN

1995 - 1996 MSc. Information System Development

Hogeschool Arnhem/University of Hertfordshire, Arnhem

Kopstudie Information System Development.

Diploma behaald


1991 – 1995 Lerarenopleiding Wiskunde

Pedagogisch Technische Hogeschool, Eindhoven

Diploma behaald


1991 – 1995 Middelbaar Middenstandsonderwijs (MMO-c)

MMO/MEAO, Roermond

Diploma behaaldNEVENACTIVITEITEN

2007 – heden Centriplan BV

Oprichter en medeaandeelhouder in een organisatie voor het hertekenen van plattegronden voor woningbouw organisaties.VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES

Vaardigheden

Goede beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal, zowel spreken, schrijven als verstaan.

Goede beheersing van alle gangbare computerprogramma's die nodig zijn bij het leiden van een organisatie.

Tevens veel affiniteit met Sociale media en moderne netwerktechnologie, zoals Netviewer en teamviewer.


Competenties

Ondernemend, Visievormend, Lange termijn denker, Inspirerend en motiverend leiderCURSUSSEN

2007/2008

Communicatietraining 1, Faifield Coaching & Training

Communicatietraining 2, Faifield Coaching & TrainingINTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE

Interesses en hobby's:

Hardlopen

Bergsport/indoor klimmen

Klassieke auto's/autosport

Koken, wijnliefhebber

Copyright © All Rights Reserved