Curriculum Vitae

GraduSequentiNova

WerkErvaring


10-2018 tot heden Coachend teamleider Koraal

Vanaf oktober 2018 ben ik als teamleider werkzaam binnen Koraal regio Noord en Midden ~Limburg. Hier voer ik samen met de gedragswetenschapper het duaal leiderschap uit voor de afdelingen in Venlo.  Rode draad zijn hierbij de veranderingen die we ondergaan richting ambulantisering. Ik maak hierbij gebruik van mijn ervaringen als teamcoach door de teams en de individuele medewerkers bij de processen te betrekken. Teamplannen worden samen gemaakt en vormen uitgangspunt voor de te zetten stappen in de toekomst.

 

06-2014 tot 10-2018 Teamcoach Zorggroep; afdeling Groene Kruis Thuiszorg

In 2014 was ik één van de twee teamleiders die geschikt waren bevonden om als teamcoach mee te gaan werken aan de pilot “ zelfstandige teams, terug naar de bedoeling”.  Samen met 15 teams, collega teamcoach, manager en ondersteunende diensten hebben we de blauwdruk gemaakt om te gaan werken in zelfstandige zorgteams. Inmiddels is het Groene Kruis thuiszorg volledig over naar zelfstandige zorgteams. Als teamcoach ondersteunde, coachte en begeleide ik de teams, daar waar nodig, om hun resultaatgebieden te behalen.

                                              

06-2012 tot 06-2014 Teamleider Zorggroep; afdeling Groene Kruis Venray

Als teamleider gaf ik leiding aan de  medewerkers van vier dag- en nachtteams van het groene kruis thuiszorg regio Horst-Venray. Hierbij leverde ik een belangrijke bijdrage aan de opbouw richting zelfstandigheid van de teams . Ik was verantwoordelijk voor een correcte totstandkoming en uitvoering van de zorgplannen. Ik stuurde zorgprocessen aan en realiseerde afdelingsdoelen binnen gestelde kaders en toegekende budgetten. Het voorzitten van vergaderingen, voeren van jaargesprekken en coachen van medewerkers was hierbij een dagelijkse activiteit.

                                              

 

09-2006 tot 06-2012 Unitmanager Kentalis Limburg Noord

Als unitmanager was ik integraal verantwoordelijk voor het totale behandelaanbod voor de regio Noord Limburg en was ik een duidelijk aanspreekpunt en vertegenwoordiger voor en namens Kentalis. Verder was ik verantwoordelijk voor de aansturing, coaching en facilitering. Ik richtte  me zowel op de kwaliteit, het proces van totstandkoming en de resultaten van de dienstverlening binnen vastgestelde kaders.

 

08-2002 tot 09-2006 Teamleider Mutsaersstichting Venlo.

Als teamleider was ik operationeel verantwoordelijk voor het behandelaanbod voor twee 24-uurs groepen. Het scheppen van voorwaarden voor samenwerking en teamprestaties speelde hierbij een grote rol. Vertrouwen creëren voor management, binnen kaders zelfstandig beslissingen kunnen nemen en vrij kunnen functioneren speelde hierbij een grote rol

 

01-1997 tot  08-2002 Coördinerend begeleider NSWAC De Merenhof Abcoude

Als coördinerend begeleider was ik verantwoordelijk voor de directe aansturing van 1 team binnen een kinderhuis voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap. Naast de directe aansturing werkte ik ook, als lid van het team, op de werkvloer met het verzorgen en verplegen van de kinderen/jongeren. Ik was verantwoordelijk voor het schrijven van de behandel- en begeleidingsplannen. Samenwerking met ouders en rest van sociaal netwerk was hierbij van groot belang.

 

06-1995 tot  01-1997 Begeleider Centrum Integrale Vroeghulp

Als begeleider was ik verantwoordelijk voor de begeleiding- en behandeling voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Belangrijke taken hierbij waren: begeleiding, verzorging/verpleging, gesprekken voeren met ouders en het schrijven van verslagen.

In deze periode is integrale vroeghulp op de kaart gezet. Ik was dan ook veel bezig met het geven van presentaties, voor samenwerkingspartners over integrale vroeghulp en de voordelen hiervan voor kind en ouders.

 

OpleidingenTrainingen

 

04-2017 - 06-2017 Verder met je team

Professionalisering voor teamcoaches Bureau TIB, Utrecht

 

2015 Coachen van teams

4 daagse training ICM, Utrecht

 

2010  - 2011Leiderschap XL

Schouten en Nelissen Eindhoven

           

2006 – 2007Leiding geven, en coachen

Area consult bv Nuenen

 

1999 - 2001MMO Kader in de gezondheidszorg

Hogeschool van Amsterdam

                       

1991 – 1995 Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Hogeschool Eindhoven

 

1987 – 1991 MDGO Agogisch Werk

Middelbaar dienstverlenings- en gezondheidsonderwijs RoermondInteressesAanvullendeInformatie

In mijn vrije tijd ben ik voornamelijk op de atletiekbaan te vinden. Drie keer in de week geef ik training aan kinderen en verzorg de communicatie met de ouders.  Mijn eigen kinderen doen vaak mee aan meerkamp-wedstrijden en ik vindt het erg fijn om hier dan bij aanwezig te zijn. Ik ga zelf graag hardlopen en wandelen en geniet van samenzijn met vrienden.

 

 

Copyright © All Rights Reserved